Външни щори

Вертикалното засенчване внася значителен принос за намаляване потреблението на енергия в сградите. Архитектите отчитат това предимство и често използват тези съоръжания като елемент от дизайна на сградите. Външните щори са практично решение за контрол над светлината.